19 votes :
Aziz Christian HW Ouiminga
Sylvain DEVAUX
Mehdi Ouadahi
Xavier Masia
Jérémy Biron