8 votes :
Kai Zhang
Xavier Masia
Franck Coutureau
Sylvain Chatagnon
Franck Philippe Mbakop Noutcha
Aziz Christian HW Ouiminga
Olivier Dedieu
Jean-Fran├žois Pellier