6 votes :
Sylvain DEVAUX
Pierre MORIN
Aziz Christian HW Ouiminga
Sylvain Chatagnon
Souad Chetibi
Thierry Fantou